Senát Parlamentu ČR schválil Petici proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku).
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala dne 7. 2. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 19. 3. 2014 projednala v 1. čtení vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Veřejná ochránkyně práv dne 17. 4. 2014 v Poslanecké sněmovně informovala o nejzávažnějších zjištěních roku 2013 a problémech, které je třeba řešit změnou zákona.