Vláda ČR schválila návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.
Vláda ČR na jednání dne 23. 9. 2015 schválila návrh zákona o daních z příjmů.
Prezident České republiky podepsal zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o zaměstnanosti.
Vláda ČR na svém zasedání 8. 2. 2016 projednala a schválila podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Podpořila tak zlepšení života lidí s touto těžkou nemocí a jejich nejbližších.