Vláda ČR projednala a schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
Novela má usnadnit operace a vyšetření v zemích EU, pacienti by už nemuseli žádat zdravotní pojišťovnu o souhlas s uhrazením plánované péče v zemích EU.
Ministerstva zaujala negativní stanovisko k návrhu na zrušení všech regulačních poplatků, placených v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček chystá novelu zákona o léčivech, která zruší povinnost používat elektronické recepty.