Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákonného opatření Senátu. Zvyšuje se vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného na toto pojištění stát.
Druhá část se zabývá oblastí zahraničního stravného.
Vláda ČR dne 12. 3. 2014 schválila vládní Návrh zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Nejvyšší soud ČR zveřejnil Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.