Institute for International Research ČR pořádá seminář Přehled nejdůležitějších legislativních změn v roce 2013.
Karlovarský hejtman na přelom března a dubna 2014 uspořádá kulatý stůl starostů s vedením kraje a zdravotních pojišťoven. Bude řešit hrozby, rizika a výhled zdravotní péče v menších městech Karlovarského kraje.
Česká společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Praze ve dnech 13. 5. - 15. 5. 2014 konferenci Mezikrajský seminář epidemiologů 2014.
Ministerstvo zdravotnictví ČR pořádá dne 36. 6. 2014 kulatý stůl na téma „Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“.