Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českým svazem hemofiliků pořádá 5. hemofilický den s mezinárodní účastí.
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Českou vakcinologickou společností ČLS JEP pořádá 4. 3. 2014 seminář na téma “Význam očkování - je očkování přežitek?”
15. ročník veletrhu NGO Market se koná 25. dubna 2014 v pražské Národní technické knihovně.
Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se uskutečnil dne 12. 6. 2014.