Akce je garantována ČLS JEP ve spolupráci Českou lékařskou komorou a Českou lékárnickou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání.
Medicína pro praxi - Kongres praktických lékařů a sester se koná ve dnech 5. - 6. února 2014 v Ostravě.
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a Fakultní nemocnice Plzeň pořádají ve dnech 10. 4. - 12. 4.2014 XI. celostátní konferenci Sekundární osteoporóza.
III. sesterské neurologické sympozium se koná dne 6. 6. 2014 v Ostravě.