Seminář se koná v Bruselu 28. května 2013.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pořádá dne 17. 12. 2013 konferenci, která se uskuteční v rámci projektu „Přenosem zkušeností proti diskriminaci osob se zdravotním postižením na trhu práce“.
Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester (ČAS), Nemocnice Chomutov pořádají 20. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY. Termín: 4. - 5. duben 2014 Místo: zámek Červený Hrádek Hlavní témata:
Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2014 se koná ve dnech 21. 5. - 22. 5. 2014 v Brně.