Odborný seminář Procedurální standardy kvality sociálních služeb se koná dne 22. 10. 2015 v Ostravě.
7. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví se koná dne 23. 1. 2016 v Praze.
Lepší zdravotní péče? Propojená péče. Konference, která proběhne 13. 6. 2016 v Praze se bude zabývat různými pohledy na řízení zdravotnických zařízení, poskytování zdravotní péče a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy. Vystoupí zde nejen zástupci výše uvedených organizací, ale také mezinárodní řečníci se zkušenostmi z celého světa, o které se budou prostřednictvím svých příspěvků dělit.
Oblast logistiky ve farmaceutickém průmyslu je neustále vystavena novinkám v legislativě a regulačním požadavkům. Na trh pronikají moderní technologie, které lze uplatňovat napříč distribučním řetězcem. Jaké trendy můžeme spatřovat a jak se bude situace nadále vyvíjet?