Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, vyhlašuje výběrové řízení o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie - ambulantní péče pro území okresu Náchod.
Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru oftalmologie pro okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou.
Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce zdravotnický zástupce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol.
Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy.