Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru gynekologie a porodnictví – ambulantní péče pro Mýto, Rokycany a spádové území.
MPSV ČR zveřejnilo podrobnosti o veřejné zakázce Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Zlínský kraj.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné intenzivní lůžkové péče.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Řízení a administrace projektu "Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - Screeningové programy".