Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na ambulantní zdravotní péči v oboru zubní lékařství pro spádovou oblast Liberec.
Ředitelka Nemocnice Břeclav, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře/primářky dětského oddělení.
Výběrové řízení vyhlašují ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo dne 26. 6. 2014 na svých internetových stránkách informaci k Výzvám v roce 2014.