Ministerstvo zdravotnictví ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa v Odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví – oddělení chemických látek a biocidních přípravků.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území okresu Příbram.
Od roku 2013 podpořilo MPSV prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 122 sociálních podniků.
Děkan 2. LF UK v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.