Každodenní potíže s dýcháním pociťuje až 14 procent nemocných.
Požadavkem zaměstnanců ve zdravotnictví i nadále zůstává plošné navýšení mezd o 3 %.
Soukromé nemocnice hospodaří vyrovnaně, zatímco nemocnice státní, krajské či obecní se opakovaně a dlouhodobě zadlužují.
Zzáchranáři pro urgentní medicínu mohou při resuscitaci sami podávat léky, aniž by čekali na svolení lékaře.