Ministerstvo práce a sociálních věcí odsouhlasilo okamžité kroky, které pomohou zdravotně postiženým.
Mezi nejohroženější skupiny na trhu práce patří zdravotně postižení a lidé nad padesát let. Jejich uplatnění bývá často problematické.
„Národní strategie“ navazuje na Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století .
K 31. lednu 2014 hledalo práci celkem 629 274 lidí. Práci hledalo 8,2 % žen a 9 % mužů.