Lékaři budou moci další dva roky posílat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) neschopenky v papírové podobě.
Ministerstvo zdravotnictví ČR od července 2013 pravidelně zveřejňuje zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven. Informace jsou zveřejňovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření jednotlivých pojišťoven. Dostupné jsou v časových řadách začínajících lednem 2012.
Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizuje mapu sociálně vyloučených lokalit v České republice. Nový systém zpracování získaných dat mimo jiné umožní zobrazení v elektronické mapě, kterou bude možné do budoucna průběžně aktualizovat.
Prvním opatřením, provedeným na základě výsledků hloubkové kontroly ministerstva zdravotnictví, je úplné zrušení či zastavení veřejných zakázek v souhrnné hodnotě převyšující 320 milionů korun.