Evropská komise je nespokojena s českou legislativou o přeshraniční zdravotní péči.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo přehled Směrnic, publikovaných od 1. 5. 2004.
Sociální výbor Evropského parlamentu projednal 23. dubna 2013 své stanovisko k návrhu nařízení o In Vitro diagnostických prostředcích. Zdravotní výbor EP projedná stejné stanovisko 24. dubna 2013. Poslanci musí předložit své pozměňovací návrhy nejpozději do 13. května 2013.
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo legislativu Evropské unie v oblasti prekursorů drog.