Kompetence Evropské unie v oblasti veřejného zdraví vymezuje článek 168 Smlouvy o fungování EU.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Nařízení EU publikovaná v roce 2014.
Nové nebo změněné limitní hodnoty pro celkem 13 karcinogenních látek obsahuje návrh novely směrnice o karcinogenech a mutagenech, kterou představila Evropská komise.
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém zasedání dne 3.9.2014 schválil Evropský rozpočet pro rok 2015 a vyslechl italského ministra pro životní prostředi Gian Lucu Galettiho, který uvedl, že jednou z priorit italského předsednictví je omezení pěstování geneticky modifikovaných plodin na území EU a při této příležitosti předložil stanovisko předsednictví ke zprávě Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Italská ministryně zdravotnictví Beatrice Lorenzin řekla, že se bude soustředit na dosažení shody na znění nařízení o zdravotnických prostředcích a zdravotnických prostřecích in vitro. Za důležitou považuje také směrnici o nových potravinách. Schůze vboru se zúčasnil i komisař Tonio Borg, který s poslanci jednal o zdravotnické krizi v západní Africe, kterou způsobila epidemie eboly. Příští schůze výboru ENVI se uskuteční 24. a 24.9.2014.