Eutanazie je legální v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku.
Vyjádřete svůj názor na aktuální úpravu regulace pracovní doby i na to, jaké změny by měly být ve směrnici učiněny v anketě HaSIM: https://www.surveymonkey.com/r/anketa_HaSIM_03-2015. Výsledky ankety zveřejníme na našich stránkách v polovině dubna.
Čas potřebný k cestě do práce a z práce na začátku a na konci každého dne by měl být podle Soudního dvora Evropské unie započítán jako pracovní doba. Zaměstnanci bez fixního pracovního místa (například elektrikáři, obchodní zástupci, pečovatelé apod.) nejsou v současné době oprávněni k tomu, aby si tuto dobu do výplaty započítali.
Senát Parlamentu ČR dne 22. 10. 2014 projednal Zelenou knihu o mobilním zdravotnictví ("mHealth").