Dne 14. ledna 2014 přijal Evropský parlament ve Štrasburku usnesení požadující pro rostoucí počet osob samostatně výdělečně činných odpovídající sociální ochranu. Cílem zprávy je lepší koordinace systémů sociálního zabezpečení pro samostatně výdělečně činné osoby.
Na prvním letošním zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociání věci (EMPL) projednali poslanci 395 pozměňovacích návrhů ke zprávě Pirinsky o Vzniku platformy pro koordinaci boje proti nehlášené práci.
Celkem se pro rok 2016 počítá s granty ve výši 58 milionů euro. Jejich administraci bude mít na starost Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny, na jejíž webových stránkách ec.europa.eu/chafea/ je možné se do projektů zapojit.
Nekonečný příběh úpravy pracovní doby v rámci EU pokračuje a tentokrát se týká zaměstnanců ve vnitrostátní plavbě. Evropská komise předložila návrh směrnice, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se pracovní doby pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy. Tento návrh by realizovat dohodu představitelů EU na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců v tomto sektoru.