V prosinci 2013 vydala Evropská komise legislativní návrh o nových potravinách s cílem nahradit původní nařízení z roko 1997 a to zejména protože od vydání poslední legislativy proniklo na evropský trh mnoho potravin, které původní nařízení nezná.
Zasedání výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci se koná 3. prosince 2015.
V Evropě se alespoň částečně omezuje kouření na veřejnosti.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo publikované Směrnice EU v letech 2013 a 2014.