Od 22. dubna 2014 se pro klienty zdravotních pojišťoven rozšiřují možnosti čerpání plánované zdravotní péče ve státech Evropské unie.
Směrnice o pracovní době je tématem Evropské komise již mnoho let. Aby zvýšila naději na úspěch chystané revize směrnice z roku 2003, vyhlásila Evropská komise veřejnou konzulaci, v níž je možné podat své připomínky do 15. března 2015. Cílem Komise je stanovit minimální normy pro všechny země EU, na ochranu zaměstnanců před zdravotními a bezpečnostními riziky spojenými s nadměrnou nebo nevhodnou pracovní dobou, a s nedostatečným časem na odpočinek a zotavení z práce.
Zdravotní systém v České republice stojí před výzvou v podobě stárnutí populace, které z dlouhodobého hlediska ohrožuje stabilitu českých veřejných financí. Ve svých doporučeních to zdůrazňuje Evropská komise. Jaká jsou možná řešení?
Na nadcházejícím zasedání výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a a sociální věci, které se bude konat 30. září 2014 projednají poslanci přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Belgie, Francie a Španělska. Projednají rovněž návrh na prohlášení Evropského parlamentu k sociálním aspektům strategie EU 2020.