Pořadatelem akce je Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o.

Termín: 15. 2. 2014, registrace 8:00 - 9:00

Místo:  Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem – centrum města

Odborné zajištění:

  • SYMPOZIUM LÉKAŘŮ - MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Dětská klinika, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
  • SYMPOZIUM SESTER - Bc. Marie Lulková, Dětská klinika, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.


 

Příloha zprávy
Kategorie