Česká odborná společnost klinické farmacie pořádá 3. kongres na téma Farmakoterapie ovlivňující glycidový a lipidový metabolismus.

Datum konání: 27. - 28. 9. 2013

Místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha

Další témata:

• Metodika práce oddělení klinické farmacie

• Projekty ČOSKF

• Specializační vzdělávání v klinické farmacii

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci Českou lékařskou komorou a Českou lékárnickou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Příloha zprávy
Kategorie