Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) zveřejnilo podrobnosti o veřejné zakázce "Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungovánísociálních služeb v ČR".

Předmět veřejné zakázky: 71241000-9 | Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Druh zadávacího řízení: f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)

Předpokládaný finanční objem: 1 657 000.00 v Kč bez DPH

Předpokládaná smluvní doba zakázky: do 31.03.2015

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 29.07.2014

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Lhůta žádosti o dodatečné informace: 25.07.2014

Způsob žádosti o dodatečné informace: mailem na: vendula.gergelova@mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídky: 29.07.2014

Datum otevíraní obálek: 29.07.2014

Místo a doba otevíraní obálek: sídlo zadavatele: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v 10:00 hodin

Stav plnění: běží lhůta pro podání nabídek