Konference Bezpečnostní aspekty elektronizace zdravotnictví 2014, pořádaná společností IDC a Českým institutem manažerů informační bezpečnosti, se konala dne 3. 6. 2014 v Praze.

Elektronizace zdravotnictví je aktuálním tématem. Zainteresovaní se shodují na tom, že bez každodenního využívání informačních a komunikačních technologií nelze očekávat zlepšení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb, stejně jako nelze zlepšit využívání lidských, materiálních i finančních zdrojů - jednoduše zmenšit plýtvání. Všichni si uvědomují co, ale nemohou se dohodnout na tom jak.

Podle vyjádření jednoho z účastníků, MUDr. Milana Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu, byla konference podstatným krokem proti výmluvám těch, kterým současný chaos, neprůhlednost a plýtvání ve zdravotnictví vyhovují. Jednou z výmluv je údajná obava z bezpečnosti, tedy z ohrožení, která s elektronizací zdravotnictví přichází.

Konference nabídla díky vysoce kvalifikovaným přednášejícím vynikající obrázek tématu bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví. Účastníci se seznámili jak s právním prostředím, ve kterém se Česko nachází, tak s konkrétním řešením a některými projekty ve státním sektoru, ve veřejných nemocnicích i s produkty soukromých společností.

Účastníky konference zaujala přednáška pana Aleše Špidly, místopředsedy Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. V současnosti působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), má však bohaté zkušenosti i ze zdravotnictví. Analytický pohled na problematiku, zasazený do znalosti právního prostředí a technologických možností je bezpochyby východiskem k návrhu konkrétního dalšího vývoje.

Mimořádně zajímavé informace představil ve své přednášce pan David Kula, reprezentující Národní centrum telemedicíny v Olomouci. Na konkrétních zkušenostech z reálného prostředí ukázal, že služby zlepšují jak zdraví, tak kvalitu života svých uživatelů. Pan Kula představil i Platformu pro elektronické zdravotnictví, jejímž cílem je spojit organizace, které mají zájem podílet se na rozvoji elektronického zdravotnictví a podporovat jej.

Konference se kromě odborníků na IT a bezpečnost, kteří samozřejmě převládali, zúčastnili i zástupci uživatelů - nemocnic, zdravotnických zařízení, nebo například České lékárnické komory (ČLnK), kterou reprezentoval prezident PharmDr. Lubomír Chudoba. Komunikace IT odborníků s uživateli je nesnadná, není častá, ale je nutná.

Konference jasně ukázala, že bezpečnost je nezbytnou a významnou součástí elektronizace zdravotnictví, tak jako je bezpečnost jako taková nezbytnou a důležitou součástí každodenního života občanů. Bezpečnost však rozhodně není překážkou, která by měla elektronizaci bránit. Nabízí se konkrétní řešení, která elektronické zdravotní informace zabezpečí. Proto je bezpečnost součástí každého odpovědného řešení v rozvoji eZdraví.

Kategorie