Všechny země v Evropě nějakým způsobem alespoň částečně omezují kouření na veřejnosti.

Průkopníkem se na tomto poli stalo Irsko, jež před deseti lety, 29. března 2004, zavedlo jako první země světa celostátní zákaz na všech uzavřených pracovištích. V Irsku se tedy nesmí kouřit ani v restauracích, barech či taxících; výjimku mají jen psychiatrická zařízení, věznice či hotely, kde jsou povoleny kuřácké místnosti.
Ještě přísnější legislativu, jak uvádí ČTK, mají v tomto ohledu například Řecko a Makedonie, kde platí absolutní zákaz (i pro věznice či psychiatrické léčebny). Otázkou ovšem zůstává, nejen v Řecku a Makedonii, dodržování protikuřáckých zákonů.
ČR patří k benevolentnějším zemím - od ledna 2006 se kouřit nesmí ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné dopravě. Restaurace musí být od července 2010 označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké, či mají oddělené prostory pro kuřáky.

Země Evropy, jež zakazují kouření až na výjimky ve všech veřejných uzavřených prostorách (řazeno abecedně):

BRITÁNIE - Od roku 2007 platí zákaz kouření ve všech veřejných uzavřených prostorách v Anglii, Walesu i Severním Irsku; ve Skotsku podobný zákaz platí již od března 2006; pouze hotelech, hospicech a vězeních mohou být kuřácké místnosti.
BULHARSKO - Zákon zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů i pracovišť, platí od 1. července 2012.
IRSKO - Od března 2004 platí zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně restaurací a barů; výjimku mají jen psychiatrická zařízení, věznice či hotely, kde jsou povoleny kuřácké místnosti. Již od roku 1988 bylo zakázáno kouření ve veřejných budovách, nemocnicích, školách, kinech či veřejné dopravě s výjimkou některých vlaků.
ISLAND - Od června 2007 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů; výjimku mají věznice a psychiatrické léčebny.
KYPR - Od ledna 2010 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, kde se smí kouřit jen na zahrádkách. Naopak na pracovištích lze zřídit kuřárny s dostatečnou ventilací.
LITVA - Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték; na pracovištích, ve vězeních a hotelech mohou být kuřárny.
LOTYŠSKO - Od května 2010 platí úplný zákaz kouření ve uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů; kuřácké prostory mohou být na pracovištích, v kasinech a dálkových vlacích.
MAĎARSKO - Zakazuje kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a klubů, platí od ledna 2012; pouze věznice, psychiatrické léčebny a hotely mohou podle stanovených podmínek zřídit kuřárny.
MAKEDONIE - Od ledna 2010 je na veřejnosti kouření dovoleno jen venku s výjimkou sportovních, kulturních a zábavných veřejných akcí.
NORSKO - V červnu 2004 následovalo příklad Irska a zakázalo kouření ve všech veřejných uzavřených prostorách, včetně restaurací a barů; pouze na pracovištích mimo sektor pohostinství mohou být zřízeny kuřácké místnosti.
ŘECKO - Od 1. září 2010 platí úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně barů; výjimku mají zábavní centra větší než 300 m2 s živou hudbou a kasina.
ŠPANĚLSKO - Od ledna 2011 se nesmí kouřit v žádných uzavřených veřejných prostorách, v barech a restauracích to lze jen na venkovních terasách; výjimku mají věznice. Za určitých podmínek se mohou zřizovat soukromé kuřácké kluby.
TURECKO - Zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách byl zaveden v květnu 2008; od července 2009 byl rozšířen i na restaurace a bary; výjimku mají jen věznice a hotely.