Stručný popis události

Příspěvkový program Podpora sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2013

Podrobný popis události

Cílem tohoto programu je podpora udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitnění prostředí vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podpora vytvoření a zvýšení kapacity vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje tam, kde není služba dostupná s ohledem na odůvodněné potřeby občanů Jihočeského kraje.

Termín ukončení: 05.06.2013 do 17:00 hodin

Kontakty, informace: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociálních služeb: Ing. Ivana Moravcová, tel. 386720626, moravcovai@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Renata Zumrová, tel. 386720646, zumrova@kraj-jihocesky.cz

Více na Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy