Mobilní hospice poskytují odbornou lékařskou, sociální a psychickou podporu umírajícím a jejich rodinám, a to v nepřetržitém provozu a v přirozeném prostředí pacientů. V roce 2013 těchto 22 organizací společně poskytlo paliativní péči 1106 lidem v posledních dnech života, z toho šesti dětem.

Mobilní hospice budou i po 1. lednu 2015 odkázány na dárce, veřejné sbírky, granty a dotace. Dojednat spuštění pilotního programu financování z peněz zdravotních pojišťoven se k tomuto datu nepodařilo, sdělil Marek Uhlíř z České společnosti paliativní medicíny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) počítá se startem projektu v průběhu roku 2015, když od počátku považovala 1. leden 2015 za nereálný.

Zdravotní pojišťovny v průběhu vyjednávání v roce 2014 nabídly domácím hospicům stejnou částku, jakou dávají lůžkovým, tedy 1300 Kč denně na jednoho pacienta. Náklady jsou ale podle zástupců hospiců mnohem vyšší.

Jednání dále pokračují, pilotní program se dolaďuje. Úhrada ze zdravotního pojištění je pro mobilní paliativní péči životně důležitá - ale žádné peníze nevyváží riziko spuštění špatně připraveného pilotního programu, který pravděpodobně předznamená způsob organizace paliativní péče v ČR na dlouhé roky, ne-li desetiletí.

Podle vyjádření VZP ČR se měla Česká společnost paliativní medicíny poradit s partnery o reálnosti termínu, pokud  plánovala spuštění programu od 1. ledna 2015. Měla také urychlit celý proces tím, že by například hned ve chvíli, kdy předložila své úhradové požadavky, doložila rovněž přesnou kalkulaci, na které byly tyto požadavky založeny. To se nestalo a i kvůli tomu se spuštění programu oddálilo. Pilotní projekt se bude ověřovat v sedmi zařízeních po celé ČR, termín spuštění v roce 2015 VZP dodrží.

Konkrétní částku na pilotní projekt VZP nevyčíslila. Klasickým hospicům dá VZP v roce 2015 celkem110 milionů Kč, což je o 8,3 procenta víc než v roce 2013. V této částce peníze pro mobilní hospice započítány nejsou.

Kategorie