Stručný popis události

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí se podařilo navýšit peníze na sociální služby. Poskytovatelé tak budou moci dostat dalších 500 milionů Kč.

 

Podrobný popis události

MPSV by finance – ve spolupráci s kraji – mohlo začít rozdělovat od července. Jde o mimořádné opatření, které je možné uskutečnit díky spolupráci MPSV s ministerstvem financí.

V rozpočtu ministerstva bylo začátkem roku 2013 na sociální služby 6,05 mld. Kč, což je o cca 360 milionů Kč méně, než byly celkové loňské výdaje. Poskytovatelé sociálních služeb i kraje poukazovali na to, že je třeba peníze navýšit. MPSV proto situaci zanalyzovalo a od dubna začalo rozdělovat 100 milionů Kč z rezervy. Dofinancovaly se ty sociální služby, kterým by bez těchto peněz hrozil zánik.

Klíčem pro rozdělování nových dotací bude konkrétní situace poskytovatele a jednotlivých krajů. Prioritně peníze půjdou těm zařízením, kterým by hrozil zánik a není za ně alternativa. To vše naprosto transparentně s průběžnými informacemi na webu, facebookovém profilu i twitteru MPSV. V kontextu s návrhy na navýšení dotací jednotlivým poskytovatelům už MPSV oslovilo krajské úřady. Jejich návrhy pak v souladu s Principy a prioritami dotačního řízení pro rok 2013 posoudí dotační komise. Konat by se měla v červenci a hned poté by se peníze měly začít vyplácet.

Do budoucna MPSV plánuje upravit způsob výpočtu dotace tak, aby se lépe dodržely zásady čerpání peněz ze státního rozpočtu, tedy účelnost, efektivnost a hospodárnost. Dotace by se měly nově vypočítávat na základě metody tzv. vyrovnávací platby. Při ní se vychází z průměrných nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb a povinného podílu spolufinancování z dalších zdrojů. Pro úplnost: peníze, které stát poskytuje na dotacích na sociální služby, tvoří asi 21 % všech zdrojů na danou oblast. Další finance poskytují kraje, obce, neziskové organizace apod.

MPSV také navrhlo o jeden rok odložit účinnost novely zákona o sociálních službách, podle které mělo od roku 2014 přejít dotační řízení na kraje. Podle ministerstva je třeba vše důkladně připravit, tak aby změna znamenala funkční a přínosný systém pro všechny.

Dotace na sociální služby jsou účelové peníze, které každým rokem na základě dotačního řízení rozděluje MPSV. Poskytovatelé o ně žádají vždy koncem roku předchozího, o žádostech rozhoduje dotační komise a výsledky se mimo jiné zveřejňují na webu MPSV. Ty letošní jsou na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/13565.

Kategorie
Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy