Legislativní úpravy týkající se průkazů zdravotně postižených dle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí (MSPV), ukončení projektu sKaret a zachování stávajících maximálních cen za ubytování a stravování v sociálních službách. To byla mimo jiné témata, o kterých jednal ministr práce a sociálních věcí František Koníček s předsedou Národní rady zdravotně postižených (NRZP) Václavem Krásou. Shodli se na potřebnosti i podobě zamýšlených změn.

Shoda se ukázala i co se týče odložení převodu dotačního řízení v sociálních službách na kraje. NRZP se ztotožňuje s tím, že kraje by tuto oblast měly spravovat od roku 2015 tak, jak nedávno avizovala vláda Jiřího Rusnoka. Podle Františka Koníčka i Václava Krásy nejsou kraje na správu dotací na sociální služby od roku 2014 tak, jak se původně zamýšlelo, dostatečně připravené.

Ministr práce a sociálních věcí jednal s předsedou NRZP také o Opčním protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Jde o úkol z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 v gesci MPSV. To návrh na ratifikaci Opčního protokolu připravilo loni na podzim, setkalo se ale s řadou připomínek z jiných resortů. Po jejich zvážení proto ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo tento úkol v Plánu nelegislativních úkolů vlády zrušit a vláda s tím souhlasila. To ovšem neznamená, že by návrh neměl být zapracován do dalšího Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením. MPSV je připraveno návrh na ratifikaci Opčního protokolu, který se týká zdravotně postižených, znovu otevřít.

Kategorie