Stručný popis události

Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení

Podrobný popis události

PSP ČR projednávala na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17.5. 2013 v prvním čtení Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů.

K tomuto návrhu proběhla tozsáhlá rozprava pro i proti.

Původní projekt karet sociálních systémů měl tři základní ambice: sjednocení, úspora, zamezení zneužívání.

Senát od prvopočátku nesouhlasí se zavedením sKaret. Poukazuje na jeho nedostatky a slabiny, na jeho nekompetentnost, nefunkčnost a především na tvrdé negativní dopady pro samotné příjemce sociálních dávek. Senát už jednou odpověděl na neodbornost a necitlivost exekutivy návrhem na omezení sKaret pouze na dávky pomoci v hmotné nouzi. Nyní se konkrétně jedná o návrh na úplné zrušení institutu sociálních karet.

Vláda na svém jednání, které proběhlo 13. března, projednala a posoudila tento návrh a vyjádřila s ním nesouhlas. Vláda i nadále považuje reformu nepojistných sociálních systémů za potřebnou a prospěšnou. Bez detailní odborné analýzy celého systému však nepovažuje za vhodné a možné zasáhnout do jedné dílčí části takto zásadním způsobem a zejména v tak krátkém časovém okamžiku, bez ohledu na okamžité rozpočty, dopady takového zásahu a také dopady do smluvních závazků státu a konečně i dopady na osoby, které sKartu využívají a které dávky pobírají prostřednictvím sKarty.

Systém výplaty nepojistných dávek a také podpor v nezaměstnanosti prostřednictvím karet sociálních systémů je v současné době podrobován zásadní revizi ze strany MPSV.

Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).

Byl přijat návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů - Hlasování pořadové číslo 98

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy