Stručný popis události

Návrh zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů

Podrobný popis události

Vláda ČR na jednání dne 29. 5. 2013 projedná návrh zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů.

Předkladatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, čj. OVA 505/13, čj. předkladatele 13501/2013.

Důvod předložení: Návrh zákona je předkládán vládě na základě usnesení vlády č. 275 ze dne 11. dubna 2012 k přípravě státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015, jímž schválila úsporná opatření, která mají udržet schodek státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 pod úrovní tří procent hrubého domácího produktu. Jedním z vládou schválených výdajových opatření, která by měla přispět k dosažení stanovené výše schodků státního rozpočtu, je i opatření „Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě – 1. etapa“.

Navrhovaná sloučení je v souladu s dlouhodobým trendem racionalizace státní správy, který má plnou podporu vlády. Pro sloučení existuje celá řada argumentů ekonomických, organizačních, funkčních i medicínských. Dojde ke snížení počtu organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, lepšímu využití kapacit dotčených subjektů, zefektivní se personalistika a péče o lidské zdroje. Mělo by tak dojít k zefektivnění provozu dotčených subjektů a ke snížení počtu statutárních zástupců.

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy