Stručný popis události

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Podrobný popis události

Vláda ČR na jednání dne 29. 5. 2013 projedná mj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předkladatelem je Ministerstvo práce a sociálnívh věcí ČR, čj. OVA 483/13, čj. předkladatele 2013/9172-51.

Návrh je předložen podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2013.

Návrhem zákona se v oblasti poskytování dávek podle zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb. zavádí tzv. jednotný posudek o stupni závislosti. Dále se v zákoně o sociálních službách navrhují dílčí úpravy reagující na potřeby praxe při poskytování sociálních služeb.

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy