Stručný popis události

Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice primář oddělení ARO.

 

Podrobný popis události

Požadavky:
• specializovanou způsobilost v oboru,
• nejméně 10 let odborné praxe,
• licenci ČLK pro výkon funkce primáře v oboru,
• organizační, řídící a komunikační schopnosti, znalosti úhradové vyhlášky,
• písemně vypracovanou koncepci rozvoje příslušného oddělení odpovídající moderním trendům oboru ( zašlete společně s přihláškou nebo nejpozději 3 dny před konáním výběrového řízení e-mailovou formou na adresu sekretariat@nemocnice.opava.cz ).
Nabízíme:
• nadstandardní platové podmínky,
• práci s moderní diagnostickou technikou.
Termín nástupu: dle dohody.

Přihlášku do výběrového řízení doloženou strukturovaným životopisem s přehledem dosavadního zaměstnání a praxe, fotokopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, platným výpisem z rejstříku trestů, čestným prohlášením uchazeče, že proti němu není vedeno trestní řízení a motivačním dopisem zasílejte do 31.5.2013 (včetně) na adresu:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 86
746 79 Opava
e-mail: barbara.duskova@nemocnice.opava.cz
Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy