Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy.

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického zaměření (magisterský studijní program)
 • zkušenosti v řízení a informatice zdravotnictví
 • prokazatelná znalost a praxe v segmentu informačních technologií ve zdravotnictví 8 let
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let
 • organizační dovednosti a odolnost vůči stresu
 • schopnost vést a motivovat podřízené
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • znalost anglického jazyka
 • občanská bezúhonnost

K přihlášce nutno doložit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi
 • doklady o vzdělání
 • osobní dotazník
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení)
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou je nutno zaslat do 20. června 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a adresy trvalého pobytu na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvírat“.