Transformace psychiatrické péče a její vývoj

Transformace psychiatrické péče a její vývoj

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR, pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., pořádá seminář Transformace psychiatrické péče a její vývoj.

Termín: 7. října 2014 od 12:30 do 17:00
Místo: budova Poslanecké sněmovny,  Malostranské náměstí 7/19,  místnost č. 48/“Konírna“

Program:

12:30 – 13:00  Registrace

13:00 – 13:30  Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví, Úvodní slovo

                        Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Úvodní slovo

                        Ing. Norbert Schellong, vedoucí oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví, Úvodní slovo

                        PhDr. Ivan Duškov, oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví, Strategie reformy psychiatrické péče - geneze a aktuální stav

13:30 – 13:50  MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice: Strategie transformace psychiatrické péče, v čem je inovativní?       

 • shrnutí  současného stavu
 • základní prostředek změny - Centra duševního zdraví a metodika měření systému
 • změna paradigmatu z úzce medicínského k rehabilitačnímu

13:50 – 14:10  Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN: Duševní poruchy optikou času a ekonomických nákladů:

 • duševní poruchy jsou v moderních společnostech stále častější
 • příčiny nárůstu výskytu duševních poruch
 • důsledky tohoto jevu, včetně ekonomických

14:10 – 14:30  Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN: Vývoj a současná spotřeba psychofarmak v ČR:

 • skladba, trendy a hrubá srovnání se zeměmi EU
 • role a reálné možnosti psychofarmakologické léčby v léčbě závažných duševních onemocnění, trendy ve vývoji nových léčiv
 • odhadované dopady transformace na jednotlivé segmenty psychofarmakologického portfolia

14:30 – 14:50  Diskuze

14:50 – 15:10  Přestávka

15:10 – 15:30  Prof., MUDr. Ján Praško, CSc., přednosta FN Olomouc: Psychoterapie a její dostupnost

 • potřebnost a reálná dostupnost psychoterapie
 • pacient v procesu "otáčecích dveří" - rychle propuštěni a opětovné přijetí - nedostatek následné mimoústavní péče, špatná koordinace - problematika oddělení akutní péče
 • problematika psychiatrických ambulancí

15:30 – 15:50  MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví

15:50 – 16:10  MUDr. Jaromír Mašek, ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod: Psychiatrické nemocnice a jejich role

 • aktuálně poskytované služby a problematika s nimi spojená
 • spolupráce s nemocnicí a možnosti užšího provázání
 • výhled fungování v transformovaném systému

16:10 – 16:40  Diskuze

16:40 – 17:00  Závěrečné slovo

 

 

 

 

Kategorie