Veřejná zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí

Veřejná zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí

MPSV ČR vyhlašuje veřejnou zakázku Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj - rámcová smlouva.

Druh zadávacího řízení: a) otevřené řízení (§ 27)

Evidenční číslo uveřejnění na Centrální adrese: 356910

Předpokládaný finanční objem: 3 305 785.00 v Kč bez DPH

Předpokládaná smluvní doba zakázky: do 31.12.2014

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 04.09.2013

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Lhůta pro podání nabídky: 04.09.2013

Datum otevíraní obálek: 04.09.2013, místo a doba otevíraní obálek: Na poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, 10:00 hod.

Další viz příloha.

Příloha zprávy