Stručný popis události

Vláda ČR schválila návrh zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů

Podrobný popis události

Vláda ČR na jednání dne 29.5.2013 schválila návrh zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů (usnesení č. 394).

Vláda ČR uložila ministru zdravotnictví vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení.

Zároveň pověřila předsedu vlády předložitvládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dalšímu projednání a ministra zdravotnictví, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu ČR.

 

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy