Stručný popis události

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ 

Podrobný popis události
  • PSP ČR projednala vládní návrh zákona na 52. schůzi dne 20. 3. 2013 v 1. čtení.

Návrh zákona se týká problematiky hodnocení dob důchodového pojištění získaných ještě za existence československé federace. Účelem návrhu zákona je zavést dorovnání českého důchodu do výše fiktivního důchodu vypočteného za českou i federální dobu, přičemž by se od tohoto fiktivního důchodu odečetla výše vypláceného slovenského důchodu přepočteného právě na českou měnu. Toto dorovnávání by spočívalo v poskytování dorovnávacího přídavku jako samostatné měsíční dávky upravené v zákoně o důchodovém pojištění. Návrh obsahuje též úpravu procesního režimu této dávky.

Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1577).

  • Výbor pro sociální politiku projednal návr zákona a vydal 10. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 905/1 (pozměňovací návrhy).

 

  • PSP ČR projednala vládní návrh zákona na 54. schůzi dne 19. 6. 2013 ve 2. čtení.

Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 905/2, který byl rozeslán 20. 6. 2013.

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy