Stručný popis události

Krajský úřad - Jihočeský kraj na návrh Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny vyhlašuje výběrové řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb.

Podrobný popis události

Krajský úřad - Jihočeský kraj na návrh Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, výběrové řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb v těchto oborech:

všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie, geriatrie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, dětská chirurgie, kardiologie, ortopedie, otorinolaryngologie, foniatrie, oftalmologie, urologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, ve všech případech úvazek 1,0, pro spádové území: Jihočeský kraj.

Nabídky nutno zaslat na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

nejpozději do 8. července 2013.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení – od 1. 8. 2013.

 

 

 

 

 

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy