Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení podle ust. § 47 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění na uzavření smlouvy  o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru, popř. druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

v rozsahu: radiologie a zobrazovací metody, specializovaná ambulantní péče pro území Brno.

Lhůta pro podání nabídek: 04.10.2013

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: 01. 01. 2014

Písemnou nabídku zasílejte na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Nabídka musí obsahovat přesné označení uchazeče.