Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na poskytování ambulantní zdravotní péče

v oboru oftalmologie pro území: okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou.

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 1. 3. 2014.

Místo pro podání přihlášek: KÚ Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, Žižkova 57, Jihlava 587 33.