Stručný popis události

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Podrobný popis události

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

v oboru: neurologie - ambulantní péče pro území: okresu Náchod

lhůta pro zahájení poskytování hrazených služeb: od 01.09.2013

Písemné přihlášky uchazečů se přijímají v termínu do 4. července 2013 osobně v kanceláři č. N1.444 odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo je lze zaslat na adresu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03.

 

 

 

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy