Stručný popis události

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní zdravotní péči.

 

Podrobný popis události

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými právními předpisy výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní zdravotní péči v oboru zubní lékařství pro spádovou oblast Česká Lípa.

Přihlášky do výběrového řízení nutno podat do 28. června 2013. Výběrové řízení je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa.

Lhůta pro zahájení poskytování hrazených služeb: rok 2013

Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 


 

 

 

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy