Stručný popis události

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru návykové nemoci pro území ČR.

Podrobný popis události

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu organizace Psychiatrická léčebna, Húskova 2, 618 32 Brno, podle části deváté zákona č 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejicích zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru návykové  návykové nemoci pro území ČR.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 8. 2013.

 

Nabídka do tohoto VŘ se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vyberova-rizeni-dle-zakona-c48-1997-sb_1053_3.html

nejpozději do 4. 7. 2013 na adresu MZ ČR, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy