Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s. r. o., Praha výběrové řízení na poskytování následné intenzivní péče pro území Královéhradeckého a Libereckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 5. 8. 2013.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče je 1. 10.. 2013.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 19. 6. 2013 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy