Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje, na základě návrhu společnosti Neuron Medical s. r. o. Brno, výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiologie pro území Jihomoravského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 14. 2. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 6. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději

do 31. 3. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy