Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti OB Klinika a. s., Praha výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oborech ortopedie a urogynekologie  pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 27. 1. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 4. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději

do 11. 3. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.