Stručný popis události

X. ročník Sympozia praktické neurologie se uskuteční ve dnech 6. - 7. 6. 2013 v brněnském hotelu International.

Podrobný popis události

Pořadatel: I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno a společnost Solen s.r.o.

Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology jistě své tradiční místo a o jeho dobré úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400. Program akce kopíruje hlavní témata časopisu Neurologie pro praxi z předešlého roku, takže se účastníci desátého ročníku mohou těšit na přednášky na téma bolesti hlavy, demence, parkinsonské syndromy, svalová onemocnění, onemocnění hlavových nervů a mezioborová sdělení na téma poruchy řeči. Nedílnou součástí čtvrtečního programu bude soutěžní blok kazuistik, jehož vítěz získá od společnosti SOLEN finanční hotovost. Čtvrteční program bude zakončen společenským večerem.

Páteční program bude kromě již zmíněných odborných bloků přednášek doplněný o předání Ceny Arnolda Picka, kterou z rukou předsedy redakční rady časopisu Neurologie pro praxi a prezidenta Sympozia praktické neurologie prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., převezme ten autor, jehož sdělení z praxe nebo originální práci tajným hlasováním členové redakční rady zvolí jako nejlepší. Páteční program pak bude zakončen oblíbeným a vždy hojně navštívený blokem kontroverzí.
Po celou sobu sympozia probíhá výstava sponzorujících firem.

Místo konání: Husova 200/16

Účastnický poplatek: 300 Kč

Více na www.solen.cz

Kategorie
Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy