Stručný popis události

XX. Pražské chirurgické dny 2013 - jubilejní chirurgický kongres s mezinárodní účastí

Termín: 27. - 28. 5. 2013

Místo konání: Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9
 

Podrobný popis události

Pořadatel: I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS
pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP a České asociace sester

Společenská záštita: Kongres se koná pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR a primátora hlavního města Prahy

Spolupracující odborné společnosti ČLS JEP
Česká společnost úrazové chirurgie
Česká gastroenterologická společnost
Česká onkologická společnost
Česká gynekologicko-porodnická společnost
Česká urologická společnost
Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Registrace a více na https://www.congressprague.cz/kongresy/

Kategorie
Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy