Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala na 6. schůzi dne 7. 2. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 10 ).

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán poslancům dne 27. 11. 2013. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby s ním sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4).

V 1. čtení byl návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal:

  • 19. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).
  • 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/2 (přerušuje projednávání).
  • 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/3 (pozměňovací návrhy).

Ve 2. čtení návrh zákona prošel:

  • obecnou rozpravou 5., 7. 2. 2014
  • podrobnou rozpravou 7. 2. 2014.

Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 10/4.

Navržené změny předpisů 4.