Vláda ČR dne 9. 4. 2014 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č.j. 282/14 ).

Důvodem předložení je usnesení vlády č. 183 ze dne 24. března 2014. Cílem navrhované právní úpravy je pomocí zvýšení platby za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, zajistit zdroje na kompenzování výpadku příjmů z regulačních poplatků pro smluvní poskytovatele lůžkových zdravotních služeb. Dále je cílem právní úpravy uložit zdravotním pojišťovnám povinnost tento výpadek za rok 2014 poskytovatelům kompenzovat.

Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 58 Kč ze současných 787 Kč na 845 Kč. Navýšením této platby vzrostou příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce o zhruba 2,1 mld. Kč, v dalších letech potom o zhruba 4,2 ml. Kč. Tyto prostředky budou použity na kompenzaci výpadku příjmů poskytovatelů lůžkové zdravotní péče z regulačních poplatků za hospitalizaci, které byly zrušeny nálezem Ústavního soudu, což přispěje ke stabilizaci hospodaření zdravotnických zařízení.