Stručný popis události

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - čj. OVA 366/13

Podrobný popis události

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který předkládá Ministerstvo zdravotnicví ČR, projedná Vláda ČR na jednání dne 22. 5. 2013.

Důvod předložení: cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici 2011/24/EU, a to minimálně její implementačně obligatorní části týkající se náhrad za čerpané zdravotní služby v jiných členských státech EU, vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech EU a správních postupů upravujících pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech EU.

Čj. předkladatele: 5749/2013

Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy