Zákon o veřejném zdravotním pojištění - novela

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - novela

Vláda ČR má na programu jednání dne  7. 1. 2015 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (1328/14).

Návrh je předložen na základě Programového prohlášení vlády České republiky a dále také na základě usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014, kterým vláda schválila návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o návrh, kterým se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven.

Na základě této skutečnosti se navrhuje změna právní úpravy v zákonech upravujících systém veřejného zdravotního pojištění a činnost zdravotních pojišťoven spočívající zejména v otázkách:

a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,

b) poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,

c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,

d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,

e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu a

f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Dále jsou v návrhu obsaženy také úpravy dílčích problémů vyplývající z aplikační praxe a vývoje v medicíně. Například u očkování proti papilomaviru zákon stanoví, že je toto očkování hrazené pouze, pokud je podáno ve třech dávkách. Vzhledem k tomu, že v současnosti lze úspěšně očkovat již ve schématu dvou dávek, které je zároveň ekonomicky méně náročné, je nezbytné na tuto skutečnost reagovat i změnou právní úpravy.

Návrh zákona byl ve dnech 11. července 2014 až 8. srpna 2014 projednán v meziresortním připomínkovém řízení se všemi připomínkovými místy stanovenými Legislativními pravidly vlády. Vypořádací jednání se konalo dne 15. srpna 2014. Poté s jednotlivými připomínkovými místy probíhala také vypořádání na úrovni náměstků.

Zdravotnictví spotřebuje za rok 290 miliard Kč, v roce 2014 vydaly pojišťovny na úhradu péče 221,8 miliardy Kč. Sankce za nezveřejnění smlouvy by podle dostupných informací byla až 10 milionů Kč, pokuta za nábor přes jinou firmu až 5 milionů Kč.

Aktuálně může veřejnost získat informace o platbách konkrétním zařízením jen na vyžádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na internetu by informace byly dostupné všem. V roce 2014 s tím začala po dohodě s ministrem zdravotnictví Němečkem Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR), dobrovolně se připojily některé zaměstnanecké pojišťovny, většina se ale bránila.

Nábor pojištěnců za pomoci jiných firem nyní zákon nezakazuje, pojišťovny tak podle MZ ČR ale mrhají penězi. Ministerstvo chce zamezit i nekalým praktikám, kdy náboráři lidem tvrdí, že jejich pojišťovna krachuje a měli by přejít jinam, případně je přehlásí jinam i bez jejich vědomí.

Sankce nyní hrozí pojišťovně jen ve dvou případech - když nabízí výhody a finanční bonusy nad rámec toho, co poskytuje ostatním pojištěncům z peněz veřejného zdravotního pojištění, anebo nepředloží návrh zdravotně pojistného plánu, účetní uzávěrku, návrh výroční zprávy a zprávu auditora.

Ministr v původních záměrech měl i omezení peněz pojišťoven na provoz, chtěl tak ročně získat na péči až 1 miliardu Kč. Novela se o provozních fondech nezmiňuje. Upravuje jen rezervní fond, který mají pojišťovny pro případ vyšších výdajů při epidemii či přírodních katastrofách. Z nich chce MZ ČR ročně na péči získat zhruba 600 milionů Kč.

Novela upravuje i dílčí problémy, například u očkování proti rakovině děložního čípku nyní zákon stanoví, že je pojišťovny hradí, pokud je podáno ve třech dávkách. Očkovat lze úspěšně ale i ve dvou dávkách, zároveň je to pro pojišťovny levnější. Novela tuto variantu zakotvuje.