V pondělí 13. října 2014 se sejde výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

Čelnové výboru projednají návrh doporučení pro 2. čtení o možnostech členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území.

Důležitým bodem bude projednání návrhu zprávy k nařízení o bezpečnosti nových potravin, který bude předkládat James Nicholson, britský poslanec za Evropské konzervativce a reformisty. Nařízení má nahradit legislativní úpravu z roku 1997, zejména protože od té doby proniklo na evropský trh mnoho nových potravin, které předchozí nařízení nezná. V roce 2008 navrhla komise rozsáhlejší úpravu nových potravin, která ale nebyla přijata zejména kvůli neshodám ohledně klonování zvířat. Nový návrh se soustředí na bezpečnost nových potravin a je založen na kompromisu dosaženém při jednáních o předchozí verzi z roku 2008. Pozměňovací návrhy budou moci poslanci předkládat do 17. října.