Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze