Pracovní skupina akutní kardiologie České kardiologické společnosti pořádá 13. konferenci Akutní kardiologie.

Termín: 6. – 8. 12. 2015
Místo: Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Odborný program bude zahrnovat vyzvané přednášky a původní sdělení uspořádané v tematických odborných blocích týkající se přednemocniční a nemocniční akutní a intenzivní kardiologické péče.

Součástí programu bude  posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (6. 12. od 10 do 14 hod.) se třetím rokem uskuteční echokurs Echokardiografie v akutní kardiologii a souběžně  workshop Kardiopulmonální resuscitace.

Program v příloze.

Příloha zprávy
Kategorie