Nové nebo změněné limitní hodnoty pro celkem 13 karcinogenních látek obsahuje návrh novely směrnice o karcinogenech a mutagenech, kterou představila Evropská komise. V případě přijetí členskými zeměmi a europarlamentem tak budou nově stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek na pracovištích v EU.

Komise připomněla, že nádorová onemocnění jsou v unii hlavní příčinou úmrtí souvisejících s výkonem zaměstnání - na jejich celkovém počtu se podílejí 53 procenty.

Aktuálně představený návrh novely vychází z vědeckých důkazů a navazuje na širší debatu s vědci, zaměstnavateli, pracovníky, zástupci členských států a inspektory práce, uvedla unijní exekutiva. Podle komise je některé z těchto látek v EU vystaveno přibližně 20 milionů pracovníků.

Nově doplněnou látkou je například "respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého" (RSC), který vzniká při těžbě či zpracovávání materiálů obsahujících oxid křemičitý, například betonu, cihel nebo kamene. Je jednou z hlavních příčin plicní choroby silikózy a rakoviny plic.

Původní směrnici, která má pracovníkům v tomto směru zajistit ochranu, přijala unie v roce 2004.

Látky jako právě RSC, sloučeniny chromu (VI), prach z tvrdého dřeva nebo hydrazin mají podle komise dopad na velmi vysoký počet zaměstnanců. U některých dalších látek existují náznaky, že znamenají nižší zátěž, avšak jsou také považovány za prioritu, protože poměr mezi počtem jim vystavených pracovníků a počtem případů rakoviny je vysoký.

Aktuálně předložený návrh proto zavádí limitní hodnoty pro oněch 13 prioritních chemických látek. Pro zbývající je třeba provést další přípravné práce a návrh, který je bude upravovat, by měl být předložen do konce roku 2016.

Zdroj: ČTK