Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Podpora je rozdělena do čtyř podprogramů - Podpora funkční rodiny, Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí, Náhradní rodinná péče a Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby. 

Žádosti o podporu projektů je možné podávat od 15. 10. 2016 do 15. 11. 2016. 

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2017 jsou rozděleny do následujících podprogramů:

 1. Podpora funkční rodiny

- Slaďování rodinného a pracovního života
- Podpora činnosti rodinných center
- Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
- Vzdělávání, semináře pro rozvoj rodičovských kompetencí

2. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

-  Sanace rodiny
-  Asistované styky
-  Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
-  Rodinné konference
-  Terapeutická práce s rodinou
-  Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života

3. Náhradní rodinná péče

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti náhradní rodinné péče)

-  Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů
-  Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

4. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

(oprávněný žadatel o grant je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

-  Podpora vzdělávání dobrovolníků
-  Mentoringové dobrovolnictví v rodině

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.

 

Další informace jsou na stránkách Portálu pro sociální oblast města Prahy: http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/grantove_rizeni_pro_rok_2017/index.html