Centrum zdravotně sociálních studií vysoké školy CEVRO institut připravuje odbornou konferenci na téma náhradní výživné. Konference je plánována na 20. června 2016 od 10 do 14  hodin.

Koncept náhradního výživného se jako řešení problémů rodin, kde jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost, projednával v minulosti na úrovni parlamentu několikrát. Nyní na základě koaliční smlouvy současné vlády, která deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné, zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Věcný záměr zákona o zálohovaném výživném.

Přípravu a projednávání tohoto návrhu zákona však provázely od samého počátku rozdílné názory. Pracovní skupinou vedenou MPSV byly zformovány návrhy opatření a tyto budou formou materiálu nelegislativní povahy předloženy Vládě ČR k rozhodnutí o tom, která z nich mají být dále provedena a jakou formou bude v konečné podobě plněn závazek z platné koaliční smlouvy.

Cílem konference je představit důvody pro a proti tomuto konceptu a v odborné diskusi účastníkům umožnit udělat si vlastní názor, zda je takovéto řešení správné či ne. 

Kategorie