Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo k 11. 2. 2015 publikovaná Nařízení EU v roce 2014.

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 ze dne 28. května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2014 ze dne 29. října 2014 , kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 564/2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
 • Nařízení Komise (EU) č. 1154/2014 ze dne 29. října 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
 • Nařízení Komise (EU) č. 1146/2014 ze dne 23. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1127/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1126/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1119/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1098/2014 ze dne 17. října 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky
 • Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014 ze dne 15. října 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1093/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých barviv v ochucených zrajících sýrech
 • Nařízení Komise (EU) č. 1092/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1091/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se schvaluje tralopyril jako nová účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1090/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se schvaluje permethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 8 a 18
 • Nařízení Komise (EU) č. 1084/2014 ze dne 15. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450) jako kypřicích látek a regulátorů kyselosti v hotových kvasnicových těstech
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 , týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Nařízení Komise (EU) č. 1004/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 1003/2014 ze dne 18. září 2014 , kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 991/2014 ze dne 19. září 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 969/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití askorbanu vápenatého (E 302) a alginanu sodného (E 401) v případě určitého nezpracovaného ovoce a zeleniny
 • Nařízení Komise (EU) č. 966/2014 ze dne 12. září 2014 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro propionan vápenatý
 • Nařízení Komise (EU) č. 957/2014 ze dne 10. září 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912)
 • Nařízení Komise (EU) č. 923/2014 ze dne 25. srpna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, a příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101)
 • Nařízení Komise (EU) č. 703/2014 ze dne 19. června 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, ethoxychin, flusilazol, isoxaflutol, molinát, propoxykarbazon, pyraflufen-ethyl, chinoklamin a warfarin v některých produktech a na jejich povrchu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti
 • Nařízení Komise (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky
 • Nařízení Komise (EU) č. 686/2014 ze dne 20. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 a (EU) č. 384/2010, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů na snížení LDL cholesterolu v krvi
 • Nařízení Komise (EU) č. 617/2014 ze dne 3. června 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 601/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech
 • Nařízení Komise (EU) č. 588/2014 ze dne 2. června 2014 , kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea , giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus , jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua , Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a  Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
 • Nařízení Komise (EU) č. 519/2014 ze dne 16. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy
 • Nařízení Komise (EU) č. 506/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o ethyl-lauroyl-argininát jako konzervant v některých tepelně opracovaných masných výrobcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 505/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání karamelových barviv (E 150a–d) v pivu a sladových nápojích
 • Nařízení Komise (EU) č. 497/2014 ze dne 14. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla 
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání
 • Nařízení Komise (EU) č. 491/2014 ze dne 5. května 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, azoxystrobin, cykloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinát amonný, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách 
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 438/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se schvaluje cyprokonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 437/2014 ze dne 29. dubna 2014 , kterým se schvaluje 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2 H )-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 407/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 405/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se schvaluje laurová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2014 ze dne 22. dubna 2014 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2015, 2016 a 2017 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů 
 • Nařízení Komise (EU) č. 398/2014 ze dne 22. dubna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benthiavalikarb, kyazofamid, cyhalofopbutyl, forchlorfenuron, pymetrozin a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu 
 • Nařízení Komise (EU) č. 364/2014 ze dne 4. dubna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, flubendiamid, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat a thiakloprid v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se opravuje španělské znění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
 • Nařízení Komise (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014 , kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 357/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde situace, kdy mohou být vyžadovány poregistrační studie účinnosti
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 334/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh
 • Nařízení Komise (EU) č. 318/2014 ze dne 27. března 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenarimol, metaflumizon a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 298/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o dihydrogendifosforečnan hořečnatý a jeho použití jako kypřicí látky a regulátoru kyselosti
 • Nařízení Komise (EU) č. 289/2014 ze dne 21. března 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazát, chlorprofam a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES
 • Nařízení Komise (EU) č. 274/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se opravuje litevské jazykové znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
 • Nařízení Komise (EU) č. 272/2014 ze dne 17. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace 
 • Nařízení Komise (EU) č. 264/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o jeho specifikace
 • Nařízení Komise (EU) č. 246/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
 • Nařízení Komise (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminující látky citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus
 • Nařízení Komise (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (EU) č. 175/2014 ze dne 25. února 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
 • Nařízení Komise (EU) č. 155/2014 ze dne 19. února 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení odkazujících na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí
 • Nařízení Komise (EU) č. 119/2014 ze dne 7. února 2014 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 93/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje oktanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje S -methopren jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje dekanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje bis( N -cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
 • Nařízení Komise (EU) č. 87/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 79/2014 ze dne 29. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 68/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (EU) č. 141/2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS)
 • Nařízení Komise (EU) č. 61/2014 ze dne 24. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, fenpropidin, formetanát, oxamyl a tebukonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 59/2014 ze dne 23. ledna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 51/2014 ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 40/2014 ze dne 17. ledna 2014 , kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012
 • Nařízení Komise (EU) č. 36/2014 ze dne 16. ledna 2014 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvát, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon a chinoxyfen v některých produktech a na jejich povrchu