Hl. m. Praha a město Říčany, jako současní zakladatelé obecně prospěšné společnosti Olivova dětská léčebna, chtějí společně budovat moderní zdravotní služby, které budou efektivně a účinně reagovat na současné zdravotní potřeby dětských pacientů a aktivně naplňovat odkaz manželů Olivových. Olivova dětská léčebna chce být známa široké veřejnosti především jako špičkový poskytovatel léčebně rehabilitační péče v České republice. Olivova dětská léčebna chce být prostřednictvím svého personálu nositelem moderních metod práce a vysoké kvality poskytované zdravotní péče.

 

Správní rada Olivovy dětské léčebny o.p.s. v Říčanech, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Olivovy dětské léčebny o.p.s.

 

Zákonné předpoklady:

-          fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům (citace zákona o o.p.s.)

 

Požadavky na uchazeče:

-          ukončené vysokoškolské vzdělání, lékařské či zdravotnické zaměření a zkušenosti s péčí o děti a dorost

-          praxe minimálně 3 roky ve vedoucí pozici ve zdravotnictví

-          vysoká úroveň manažerských dovedností

-          orientace v právních předpisech, vztahujících se k řízení organizace

-          orientace ve zdravotnické legislativě s důrazem na financování zdravotnických zařízení a kompetence pracovníků ve zdravotnictví

 

Uchazeči k přihlášce doloží:

-          doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          CV – strukturovaný profesní životopis

-          návrh rozvoje léčebny ve vazbě na „Vizi pro Olivovu dětskou léčebnu“ (max. 3 až 4 strany)

-          výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců

 

Co nabízíme:

-          zajímavé měsíční mzdové ohodnocení (50 000,- Kč) plus mimořádné odměny v závislosti na kvalitě poskytovaných služeb a hospodářském výsledku

-          pracovní poměr na dobu neurčitou

-          samostatnou a odpovědnou práci s velkou mírou seberealizace

-          služební byt

-          služební vůz

-          5 týdnů dovolené

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 31. 10. 2016 na adresu: Městský úřad v Říčanech, personální oddělení, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce a označena nápisem „Výběrové řízení ředitel ODL – neotvírat“. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

 

V případě dotazů se obracejte na: předsedu správní rady Ing. Lukáše Končického, tel. 730 195 614,

e-mail Lukas.Koncicky@seznam.cz   a člena správní rady PhDr. Tomáše Klineckého, tel. 733 676 453, e-mail Tomas.Klinecky@seznam.cz .a