Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) pořádá kulatý stůl na téma „Otázka vzdělávání dětské sestry v ČR“. Účastníky žádá Vás o diskuzní příspěvky s názory a návrhy, jakým směrem by se měla ubírat strategie vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v České republice.

Termín: 26. 6. 2014 od 13.00 do15.00
Místo: MZ ČR, č. 281 – 1. patro

 Cíle setkání:

  • Prodiskutovat klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
  • Srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích
  • Projednat návrh nové strategie vzdělávání, dopad na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v EU
  • Prodiskutovat úlohu, uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti
  • Vydání tiskové zprávy a publicita v médiích

K účasti jsou pozváni zástupci MZ ČR, MŠMT, NCO NZO, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, odborných společností, vzdělavatelů.

Kategorie