Na konci září 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 59 745 osob se zdravotním postižením (OZP), tedy 11,3 % z celkového počtu uchazečů. Na podporu jejich zaměstnávání poskytl během devíti měsíců roku 2014 celkem 3,036 mld. Kč.

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením. Ne každému z nich se ale podaří najít vhodnou práci. Ve společnosti pracuje až 98 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků.

Kvůli zažitým stereotypům a předsudkům řada těch, která už nějakou diagnózu má, ji raději vůbec nepřizná. V opačném případě se totiž znatelně snižuje jejich šance na získání práce. I proto se stát snaží zaměstnavatele motivovat. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. K 30. 9. 2014 podpořil touto cestou celkem 1 770 CHPM pro OZP (z toho 60 jich vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Na dalších 116 chráněných pracovních míst poskytl příspěvek na provoz. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do září 2014 v rámci této agendy, dosáhla 50 384 130,4 Kč (v roce 2013 to bylo 31 340 037,6 Kč).

Příspěvek na zřízení CHPM je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (196 976 Kč), a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (295 464 Kč), průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (24 622 Kč). Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (246 220 Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (344 708 Kč).
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. Během devíti měsíců letošního roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 3 497 021,85 Kč (v roce 2013 pak 3 258 344 Kč).

Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75% skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat 8 tis. Kč měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další 2 000 Kč na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až 10 tis. Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Od ledna do září 2014 takto stát poskytl zaměstnavatelům 2 982 153 868,75 Kč (ve stejném období 2013 to bylo 2 688 607 218,87 Kč).

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.
ÚP ČR podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením nejen penězi, ale např. i partnerstvím v projektech jako je zdravotně postižený Zaměstnanec roku, který realizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kategorie