Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc vypisují výběrové řízení na obsazení funkcí

 • přednosta/přednostka I. interní kliniky - kardiologické
 • přednosta/přednostka Hemato-onkologické kliniky.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • specializace v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent,
 • nejméně 10 let odborné praxe,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště včetně manažerských dovedností,
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
 • znalost práce s PC.

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • fotokopii licence ČLK pro vedoucího lékaře-primáře,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
 • fotokopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • písemnou koncepci své práce v uvedené funkci.

Součástí výběrového řízení je absolvování psychodiagnostických testů.

Jmenování do funkce bude realizováno po uzavření výsledků výběrového řízení.

Písemné přihlášky do výběrového řízení je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Mgr. Vladimíra Odehnalová, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc nebo e-mail: vladimira.odehnalova@fnol.cz, nejpozději do 7. května 2014.