Nejvíc pojištěnců v posledním přestupním termínu přešlo ke Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (VZP), ale zároveň nejvíc klientů od ní také odešlo.

Celkově nejvyšší nárůsty pojištěnců evidují Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Vyplývá to z tabulky přechodu pojištěnců. Přejít k jiné pojišťovně mohou lidé jednou za rok, vždy k 1. lednu následujícího roku, přeregistraci musejí provést nejpozději půl roku předem.

V přeregistračním termínu do 30. června 2014 k VZP od jiných pojišťoven přešlo 39 535 klientů. Oproti roku 2013, kdy k VZP přešlo 16 042 klientů, je to více než dvojnásobek. VZP se podařilo nejen víc lidí přilákat, ale také si jich víc udržet - zatímco v roce 2013 od VZP odešlo přes 112 000 lidí, letos 70 426.

Celkově skončil nynější přeregistrační termín pro VZP poklesem klientů o 30 891, jde o rozdíl mezi nově příchozími a odchozími. I v tomto parametru jde oproti roku 2013 o zlepšení, tehdy výsledný úbytek činil 96 762 klientů.

Celkem by VZP měla mít k 1. lednu 2015 zaregistrovaných 5 946 184 klientů. Číslo nemusí být definitivní, může ho změnit demografický vývoj, tedy počty narození, úmrtí či příchody nových pojištěnců z ciziny.

Přechodovému termínu v roce 2014 předcházel velký boj pojišťoven o klienty. Navzájem si je přetahovaly, některé k tomu využívaly externích náborových firem. Ty přesvědčovaly pojištěnce například o tom, že jejich pojišťovna krachuje a měli by přejít. Řada klientů byla převedena jinam i bez svého vědomí. Nekalé praktiky omezil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pojišťovny vyzval, aby na nábor klientů neplýtvaly penězi, jež platí najatým náborářským firmám. Nové klienty si mají pojišťovny získávat samy a ušetřené peníze mají dát na zdravotní péči.